Sociaal-psychiatrische instelling
de Allgäuer Alpen

Description
Het Haus am Blender is een sociaal-psychiatrische instelling in de Allgäu voor mannelijke en vrouwelijke volwassenen die leiden aan een verslavingsziekte of aan een psychische ziekte die de tendens vertoont, chronisch te worden. Wij bieden verzorging aan 50 tot 60 personen zonder vaste betrekking, zonder vaste woonplaats en met geringe sociale bindingen, bij wie vanwege het sociale klimaat waarin ze tot dusverre hebben verkeerd een verandering van plaats en omgeving zinvol is en die niet zelfstandig of in een vorm van begeleid wonen kunnen leven. Wij doen ook dienst als instelling die nazorg biedt aan patiënten uit de gerechtelijke afdelingen van psychiatrische klinieken (volgens §§ 61-63 STGB).

Het Haus am Blender bevindt zich in de gemeente Buchenberg (klimatologisch gunstige ligging), zo’n tien kilometer ten westen van Kempten. Het merendeel van onze patiënten komt uit de regio Schwaben en de rest van Zuid-Beieren, maar ook aangrenzende bondslanden behoren tot ons werkterrein.

Sonnenaufgang im Winter Das Haus Am Blender liegt inmitten der Natur.

Voorwaarden voor opname
Contra-indicaties:
desoriëntatie in ruimte en tijd, zware invaliditeit, acute drugsvergiftiging, onthoudingsverschijnselen.

Leiding
Dr. rer. pol. Bernhard C. Reck

Adres
Eschachberg 130 1/2
87474 Buchenberg
Tel:08370/242 , Monday - Sunday: 8 - 12 h, 13.30 - 16 h
Fax:08370/8680

Update: February 2010